CSV để GPX Đổi

Dễ dàng Chuyển đổi CSV để GPX trực tuyến từ bất cứ nơi nào

Cung cấp bởi aspose.comaspose.đám mây

Hoặc chọn tệp từ bộ nhớ đám mây của bạn
Google Drive
Dropbox
* Bằng cách tải lên các tập tin của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi Điều Khoản Dịch VụChính Sách Bảo Mật

Lưu dưới dạng

Notice to CSV: Sử dụng các cột WKT nếu bạn đang đọc từ định dạng. Các WKT cột chứa hình như cũng được biết đến văn bản. Sự chuyển đổi tạo ra và ghi hình để WKT cột nếu bạn viết dữ liệu để định dạng.

Notice to GPX: Mặc định PHÉP lái xe bỏ qua tiểu điểm (bài hát và đoạn) thuộc tính, nếu bạn đọc khẩu ĐIỀU dữ liệu. Xin vui lòng sử dụng các tùy chọn để xuất tất cả tính. Còn người lái xe viết rỗng điểm như trống rỗng tuyến đường và nhiều điểm như một đường dẫn đường.

Để lại phản hồi

Gửi Phản Hồi
 
Chuyển đổi CSV để GPX tập tin dạng. Tất cả chuyển đổi, bạn có thể làm cho trực tuyến từ bất kỳ nền tảng: thế, hệ điều hành, và Các. Chúng tôi không yêu cầu đăng ký. Công cụ này hoàn toàn miễn phí. Các ứng dụng một loạt các đầu vào dạng:
 • gpx
 • kml, kmz
 • geojson, json
 • topojson
 • shp, dbf, shx, cpg, prj, qix
 • mif, mid
 • tab, map, id, dat
 • gdb, gdbtable, gdbtablx
 • gml
 • osm
 • csv

Cũng có những không gian hệ thống tham khảo (TIẾNG) có thể được thay đổi cho các tập tin đầu ra. Aspose.GIS hỗ trợ loạt TÚI ( về 10,000), và chúng tôi đang liên tục cập nhật họ. Nhưng một số dạng hỗ trợ chỉ có một TÚI (thường WGS84). Trong trường hợp này, CSV để GPX đổi trả về một cảnh báo tin nhắn.

Các CSV để GPX đổi là công cụ trực tuyến được cung cấp bởi Aspose.Gis.

CSV Comma Separated Values

Các tập tin với màn hình (dấu Phẩy giá Trị) mở rộng đại diện cho đồng bằng văn bản các tập tin rằng có hồ sơ của dữ liệu với dấu phẩy giá trị. Mỗi dòng trong một tin một kỷ lục mới từ các thiết lập hồ sơ chứa trong các tập tin. Các tập tin như vậy được tạo ra khi chuyển dữ liệu được thiết kế từ một hệ thống lưu trữ khác. Kể từ khi tất cả các ứng dụng có thể nhận ra hồ sơ tách ra bằng dấu phẩy nhập như vậy dữ liệu, tập tin vào cơ sở dữ liệu được thực hiện rất thuận tiện.

Read More

GPX GPS Exchange

ĐIỀU mở rộng đại diện cho GPS trao Đổi dạng để trao đổi dữ liệu GPS giữa thông tin trên internet. Nó là một dạng XML đó có GPS dữ liệu tức là điểm, lộ và bài hát để được nhập và đỏ của nhiều chương trình. HƯỚNG luôn luôn mở, và hỗ trợ bởi loạt các ứng dụng và thiết bị GPS.

Read More

how to

Làm thế nào để chuyển đổi CSV các tập tin sử dụng GPX

 • Nhấn vào bên trong các tập tin khu vực thả để tải dữ liệu lên hoặc kéo một tập tin.
 • Bạn có thể tải lên tối đa 10 các tập tin cho các hoạt động.
 • Bấm vào nút Chuyển đổi. Bạn CSV các tập tin sẽ được tải lên và chuyển đổi thành quả dạng.
 • Tải về liên kết quả sẽ có ngay lập tức sau khi biến đổi.
 • Bạn cũng có thể gửi một liên kết đến CSV tập tin vào địa chỉ email của bạn.
 • Chú ý tập tin đó sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và về liên kết sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này.
Features of the Aspose.Gis Conversion free app

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy bằng cách đi tới csv to gpx

 1. вќ" làm thế Nào tôi có thể chuyển đổi của tôi GIS các tập tin khác nhau?

  Đầu tiên, bạn cần thêm cáp usb tập tin để xử lý: kéo và thả gi những tập tin hay nhấn vào bên trong vùng trắng để chọn các tập tin. Sau đó chọn dạng mà tập tin của bạn sẽ được lưu lại. Tiếp theo, chọn ra tài liệu tham khảo hệ thống nếu bạn cần chỉnh hơn. Sau đó chờ kết quả của các hoạt động. Khi các tập tin được xử lý, bạn có thể tải về kết quả từ sự liên kết hoặc gửi các liên kết đến email.
 2. вќ— làm thế Nào tôi có thể thiết lập của tôi, ra hệ thống chiếu?

  Để thiết lập ra tài liệu tham khảo với hệ thống bạn cần để chọn "tùy Chỉnh..."mục trong "Ra hệ thống chiếu" danh sách thả xuống. Sau đó, một cửa sổ với một lĩnh vực cho vào EPSG mã sẽ mở. Chỉ nhập vào hệ thống của bạn mã, và ứng dụng của chúng tôi sẽ đưa nó vào tài khoản khi chuyển đổi.
 3. рџ"Ѓ tập tin những Gì dạng bạn có hỗ trợ?

  We support GPX, KML, KMZ, SHP, DBF, SHX, CPG, PRJ, QIX, ZIP, MIF, MID, TAB, MAP, ID, DAT, JSON, GEOJSON, TOPOJSON, OSM, GMLM GDBTABLE, GDBTABLX, CSV.
 4. рџ"ЎпёЏ Là nó an toàn để chuyển đổi các tập tin sử dụng GIS chuyển Đổi?

  Tất nhiên! Liên kết để tải về những kết quả các tập tin, sẽ có ngay lập tức sau khi biến đổi. Chúng ta xóa các tập tin tải về sau 24 giờ và về liên kết sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này. Không ai có thể truy cập vào các tập tin của bạn. Chuyển đổi các tập tin là an toàn.
 5. рџ'" tôi có Thể chuyển đổi các tập tin GIS trên Mac HỆ điều hành Các?

  Có, bạn có thể sử dụng sự chuyển đổi miễn phí trên bất kỳ điều hành, hệ thống đó có một duyệt. Chuyển đổi của chúng tôi làm việc trực tuyến và không đòi hỏi cài đặt phần mềm.
 6. рџЊђ Mà duyệt nên tôi sử dụng để chuyển đổi GIS các tập tin?

  Bạn có thể sử dụng bất kỳ hiện đại duyệt để chuyển đổi một hình ảnh, ví dụ, Google Crôm Internet Safari.

Hỗ Trợ Khác Chuyển Đổi

Bạn cũng có thể chuyển đổi CSV vào nhiều các tập tin. Hãy xem danh sách đầy đủ dưới đây.

Phiên bản: 23.35.1
(Ghi chú phát hành)