Ứng dụng này được thiết kế để nhanh chóng nhận được tất cả các thông tin có sẵn về MỘT SRS bằng cách nhập mã EPSG thích hợp. Ứng dụng tham chiếu SRS sẽ giúp lấy thông tin của bất kỳ SRS nào bao gồm: tên CỦA SRS, Dữ liệu trắc địa của NÓ1, loại hệ tọa độ của nó2 VÀ WKT của nó3 (Nổi Tiếng-Văn Bản).
 
 
 
basic features

GIS Tham Khảo SRS

 • Ứng dụng hoạt động trên mọi thiết bị mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào và không yêu cầu đăng ký.
 • Tất cả những gì bạn cần chỉ là một MÃ EPSG (bạn có thể nhận được một mã TRONG Thư viện EPSG có thể nhấp của chúng tôi bằng cách cuộn xuống trang) và một chút thời gian.
how to

Làm thế nào để sử dụng ứng dụng tham chiếu SRS?

 • Nhập MÃ EPSG.
 • Nhấp vào nút" Tìm kiếm".
 • Ứng dụng của chúng tôi sẽ nhanh chóng hiển thị CÁC CHI tiết SRS của mã bạn đã nhập.
Features of the Aspose.Gis Epsg free app

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 1. MÃ EPSG là gì?

  MÃ EPSG là một số có 5 chữ số 4 chữ số đại diện cho các định nghĩa hệ thống tham chiếu tọa độ.
 2. lấy MÃ EPSG Ở đâu?

  Thư viện của chúng tôi có nhiều lựa chọn MÃ EPSG. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào "Thư viện EPSG" để xem.
 3. 💻 mất Bao lâu để có được tất cả thông tin CỦA SRS?

  Ứng dụng sẽ ngay lập tức tìm thấy thông tin và hiển thị kết quả trên màn hình của bạn.
 4. 🌐 ứng dụng có hoạt động trên điện thoại của tôi không?

  Vâng. Ứng dụng hoạt động trên cả hai điện thoại (IOS, Android, v. v.) và các nền tảng văn phòng phẩm (Windows, Mac, Linux, v. v.).

Các Mã Epsg Phổ biến Khác

Có lẽ bạn cũng có thể quan tâm đến thông tin về MÃ EPSG khác?

Phiên bản: 23.48.1
(Ghi chú phát hành)