Ký tài liệu

Thêm chữ ký dưới dạng văn bản, hình ảnh hoặc bản vẽ trong tài liệu

Cung cấp bởi aspose.comaspose.cloud

Loại chữ ký:

Bằng cách tải lên tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của chúng tôi
5%

Đọc, chuyển đổi, hợp nhất, chia nhỏ tài liệu

Aspose Words Signature

  • Ký tên DOCX, DOC, DOCM, DOTX, DOT, ODT, OTT
  • Cách nhanh chóng để ký tài liệu
  • Thêm chữ ký vào nhiều tệp
  • Vẽ chữ ký
  • Ký tài liệu OpenOffice

Cách thêm chữ ký vào tài liệu

  1. Tải lên các tập tin tệp để thêm chữ ký.
  2. Chỉ định các tham số và nhấn nút "KÝ TÊN"để ký các tập tin.
  3. Tải xuống các tập tin đã ký để xem ngay lập tức hoặc gửi liên kết đến email.
  4. Các tệp đầu ra sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động.