Bảo vệ tài liệu trực tuyến

Bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu

Cung cấp bởi aspose.comaspose.cloud

Bằng cách tải lên tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của chúng tôi
5%

Đọc, chuyển đổi, hợp nhất, chia nhỏ tài liệu

Aspose Words Protect


Cách bảo vệ các tập tin tệp

  1. Tải lên các tập tin tệp để bảo vệ chúng bằng cách đặt mật khẩu.
  2. Chỉ định các thông số và nhấn nút "BẢO VỆ"để bảo vệ các tập tin.
  3. Tải xuống các tập tin được bảo vệ để xem ngay lập tức hoặc gửi liên kết đến email.
  4. Các tệp đầu ra sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động.