So sánh tài liệu trực tuyến

Tìm và đánh dấu sự khác biệt giữa hai tài liệu

Cung cấp bởi aspose.comaspose.cloud

Bằng cách tải lên tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của chúng tôi
SO SÁNH
5%

Đọc, chuyển đổi, hợp nhất, chia nhỏ tài liệu

Aspose Words Comparison

  • So sánh DOCX, PDF, DOC, HTML, MD, RTF, ODT, TXT, MOBI, MHTML, XHTML, WPS
  • Lưu vào định dạng mong muốn: PDF, JPEG, HTML, và các định dạng khác
  • So sánh các phiên bản tài liệu (bản sửa đổi) và xem sự khác biệt
  • So sánh các tài liệu ở các định dạng tệp khác nhau
  • So sánh các tài liệu OpenOffice
  • Tải xuống kết quả so sánh dưới dạng Word tài liệu, PDF hoặc HTML

So sánh tài liệu trực tuyến

So sánh hai tài liệu là một nhiệm vụ phổ biến xảy ra trong công việc văn phòng vì nhiều lý do. Làm việc nhóm trên một tài liệu mang lại nhiều lợi thế, tuy nhiên, bất kỳ chỉnh sửa văn bản không đúng lúc hoặc không nhất quán nào cũng có thể làm phức tạp mọi thứ và dẫn đến đồng bộ hóa dữ liệu.

So sánh hai phiên bản của một tài liệu để xem chúng khác nhau như thế nào

Giả sử bạn đã gửi một hợp đồng qua email cho một khách hàng và anh ta đã gửi lại cho bạn một bản sao đã sửa đổi. Làm thế nào để đảm bảo rằng không có gì thừa đã được thêm vào văn bản, và ngược lại, một cái gì đó quan trọng vẫn chưa bị xóa? Thực hiện so sánh theo cách thủ công là một công việc tẻ nhạt. May mắn thay, chúng tôi có một giải pháp trực tuyến tự động cho bạn, cho phép bạn so sánh các tài liệu có cấu trúc và kích thước bất kỳ chỉ bằng một cú nhấp chuột.

So sánh các tài liệu và tìm sự khác biệt trực tuyến

Nếu bạn cần so sánh hai tài liệu (hai bản sửa đổi tài liệu) và nhanh chóng xác định sự khác biệt, chỉ cần sử dụng dịch vụ so sánh văn bản mạnh mẽ này. Nó hỗ trợ hầu hết các định dạng tài liệu văn phòng, bao gồm DOCX, PDF, RTF, ODT, HTML.

Bạn không còn cần phải so sánh các tài liệu theo cách thủ công. Chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp phần mềm mạnh mẽ sẽ xem xét cấu trúc của cả hai tài liệu và tìm ra những điểm khác biệt dù là nhỏ nhất. Bạn có thể kiểm soát độ nhạy của so sánh văn bản bằng các tùy chọn khác nhau.