• Aspose.TeX
  • Aspose.TeX Безплатни приложения

TeX се счита за един от езиците за маркиране на данни. Това е основното ядро на системата за публикуване (компютърно набориране). Използва се за математическо или техническо писане на текст. Много различни пакети са създадени въз основа на τe. Те са насочени към улесняване на обработката на документите, особено когато имат формули или математически уравнения.

Най-известният такъв пакет е LaTeX. Тя позволява на авторите да се съсредоточат върху текста и да оставят процеса на типография на програмата. С LaTeX структурираните документи са лесни за създаване и управление.

И двата формата са достъпни за управление с набор от приложения, които можете да намерите тук. Това са уеб решения за конвертиране, преглед, сливане и редактиране на TeX и LaTeX файлове и създаване на математически уравнения. Може да се нуждаете от тези приложения, ако сте студент и пишете есе или термин хартия, или ако работите върху научна работа или статия.

Не е нужно да се създаде софтуер за работа с приложенията, защото те функционират от всеки браузър. И ако искате да имате тяхната функционалност във вашия продукт или да управлявате TeX и LaTeX програмно, главата Документация ще ви помогне да го приложите.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. All Rights Reserved.