TeX jest uważany za jeden z języków znaczników danych. Jest to główny rdzeń systemu zbioru publikacji (składowanie komputerowe). Służy do pisania tekstu matematycznego lub technicznego. Wiele różnych pakietów zostało utworzonych na podstawie τe. Mają one na celu ułatwienie przetwarzania dokumentów, zwłaszcza gdy mają wzory lub równania matematyczne.

Najbardziej znanym takim pakietem jest LaTeX. Pozwala autorom skupić się na tekście i pozostawić proces typografii do programu. Dzięki LaTeX dokumenty ustrukturyzowane są łatwe do tworzenia i zarządzania nimi.

Oba formaty są dostępne do zarządzania za pomocą zestawu aplikacji, które można znaleźć tutaj. Są to rozwiązania internetowe do konwersji, przeglądania, scalania i edycji plików TeX i LaTeX oraz tworzenia równań matematycznych. Te aplikacje mogą być potrzebne, jeśli jesteś studentem i piszesz esej lub pracę semestralną, lub jeśli pracujesz nad pracą naukową lub artykułem.

Nie ma potrzeby konfigurowania żadnego oprogramowania do pracy z aplikacjami, ponieważ działają one z dowolnej przeglądarki. A jeśli chcesz mieć swoją funkcjonalność w produkcie lub programowo zarządzać TeX i LaTeX, rozdział Dokumentacja pomoże go wdrożyć.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. All Rights Reserved.