TeX je považován za jeden z jazyků značení dat. Je hlavním jádrem systému publikační sady (počítačové sázení). Používá se pro matematické nebo technické psaní textu. Na základě ΤeΧ bylo vytvořeno mnoho různých paketů. Jejich cílem je usnadnit zpracování dokumentů, zejména pokud mají vzorce nebo matematické rovnice.

Nejslavnější takový paket je Latex. Umožňuje autorům soustředit se na text a nechat typografický proces na programu. S latexem se strukturované dokumenty snadno vytvářejí a spravují.

Oba formáty jsou k dispozici pro správu pomocí sady aplikací, které najdete zde. Jedná se o webová řešení pro převod, prohlížení, sloučení a úpravy souborů TeX a Latex a vytváření matematických rovnic. Tyto aplikace můžete potřebovat, pokud jste student a píšete esej nebo semestrální práci, nebo pokud pracujete na vědecké práci nebo článku.

Pro práci s aplikacemi nemusíte nastavovat žádný software, protože fungují z libovolného prohlížeče. A pokud chcete mít ve svém produktu jejich funkčnost nebo programově spravovat TeX a Latex, kapitola Dokumentace vám pomůže implementovat.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. All Rights Reserved.