TeX anses vara ett av datamärkningsspråken. Det är huvudkärnan i publikationsuppsättningssystemet (datorsättning). Den används för matematisk eller teknisk textskrivning. Många olika paket har skapats på grundval av τe. De syftar till att göra det lättare att bearbeta dokumenten, särskilt när de har formler eller matematiska ekvationer.

Den mest kända sådana paket är LaTeX. Det låter författarna fokusera på texten och lämna typografin till programmet. Med LaTeX är de strukturerade dokumenten enkla att skapa och hantera.

Båda formaten är tillgängliga att hantera med den uppsättning program du hittar här. Dessa är webblösningar för att konvertera, visa, slå samman och redigera TeX- och LaTeX-filer och skapa matematiska ekvationer. Du kan behöva dessa appar om du är student och skriver en uppsats eller en uppsats eller om du arbetar med ett vetenskapligt arbete eller en artikel.

Du behöver inte konfigurera någon programvara för att fungera med programmen eftersom de fungerar från vilken webbläsare som helst. Och om du vill ha deras funktionalitet i din produkt eller hantera TeX och LaTeX programmässigt kommer dokumentationskapitlet att hjälpa till att implementera den.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. All Rights Reserved.