Appen är utformad för:
 • skapa slumpmässiga punkter, linjer eller polygoner på det interaktiva givna planet av dina parametrar;
 • arbeta med IT online;
 • spara resultaten till GPX -, KML -, Geojson-eller Topojson-format på din enhet.

Ange dina egna parametrar för mer exakta resultat, till exempel:
 • Parametrarna för det givna planet (rektangel), där: xMin; yMin; xMax; yMax används för att specificera dimensionerna för det givna planet i pixlar.
 • Parametrarna för objekten, där:
  1. Räkna är antalet punkter / linjer / polygoner du vill skapa på planet;
  2. Frö är ett tal som används för att beräkna frövärdet för en sekvens av pseudoslumptal.
  3. Min poäng och Max poäng "minsta/maximala slumpmässiga längden på polygonen x S sidor (visas efter att ha valt polygoner som en typ av objekt).

! Du kan mata in den här filen till GIS Viewer app för att konvertera den till alla format som stöds av enheten. I det här fallet behöver du inte någon annan programvara på din dator eller annan enhet.
basic features

GIS Objektgenerator

 • Med vår interaktiva app kan du zooma in och ut ur ditt genererade givna plan.
 • Du kan arbeta med den här appen online utan några gränser eller ladda ner den genererade filen i ett av de mest populära formaten (GPX, KML, Geojson eller Topojson) på din enhet.
 • Om du inte har programvara för att visualisera den här filen kan du använda GIS Viewer-appen (länk) för att konvertera den till andra format, så att du inte behöver någon annan programvara på din dator eller annan enhet.
how to

Hur man använder Objektgeneratorn

 • Ange parametrarna (xMin, yMin, xMax, yMax) av rektangeln som du vill placera objekten på;
 • Välj det genererade formatet i listrutan (standardformatet är GPX);
 • Välj Objekttyp från listrutan (standardtypen är poäng);
   
   
 • Mata in Räkna av antalet objekt du vill ha på ditt interaktiva givna plan (standard är 200);
 • Ange Frönumret;
 • Klicka på "generera" för att generera och visualisera det interaktiva givna planet på din skärm;
 • Ladda den genererade filen till din enhet genom att klicka på relevant knapp;
 • Klicka "Starta" för att uppdatera sidan.
Features of the Aspose.Gis GeoGenerator free app

Vanliga frågor

 1. fungerar det med en telefon?

  Ja. Det fungerar med vilken enhet som helst.
 2. Vad är det givna planet?

  Här är det en rektangel som är renderingsområdet för att placera slumpmässiga objekt.
 3. 💻 kan jag placera punkter, linjer och polygoner i en fil?

  Du kan bara placera en typ av objekt åt gången.
Version: 23.48.1
(Utgivningsnoteringar)