Lấy Văn Bản trong Excel & ODS

Tải lên bảng tính và chỉ định văn bản bạn muốn tìm kiếm. Trả về một tệp với kết quả ngay khi xử lý xong.

Được cung cấp bởi aspose.com & aspose.cloud
Nhập Url Nhập Url
*Bằng cách tải lên tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ & Chính Sách Bảo Mật

Aspose.Cells for .NET Aspose.Cells Tìm kiếm

  • Tìm kiếm và tìm dữ liệu cụ thể trong bảng tính Excel
  • Với các tính năng tiên tiến và giao diện dễ sử dụng, bạn có thể nhanh chóng và chính xác tìm thấy thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt
  • Tải xuống ngay hoặc gửi tệp đầu ra qua email

Cách tìm kiếm văn bản trong tệp XLSM bằng Aspose.Cells Search

  • Tải lên các tệp XLSM của bạn để tìm kiếm.
  • Nhập văn bản hoặc biểu thức chính quy để tìm kiếm.
  • Nhấn nút "TÌM KIẾM".
  • Tải xuống tệp kết quả tìm kiếm ngay lập tức hoặc gửi liên kết tải xuống qua email.

Lưu ý rằng tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này.

Tìm kiếm nhanh và dễ dàng

Tìm kiếm nhanh và dễ dàng

Tải tệp Excel của bạn lên và nhấp vào nút "TÌM KIẾM". Bạn sẽ nhận được tệp với kết quả tìm kiếm ngay sau khi quá trình hoàn tất.

Tìm kiếm từ bất cứ đâu

Tìm kiếm từ bất cứ đâu

Hoạt động từ mọi nền tảng bao gồm Windows, Mac, Android và iOS. Tất cả các tệp đều được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Không yêu cầu cài đặt plugin hoặc phần mềm cho bạn.

Chất Lượng Tìm Kiếm

Chất Lượng Tìm Kiếm

Được cung cấp bởi Aspose.Cells . Tất cả các tệp được xử lý bằng Aspose APIs, đang được nhiều công ty trong Fortune 100 trên 114 quốc gia sử dụng.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.