Bảo vệ sổ làm việc hoặc trang tính Excel

Mật khẩu bảo vệ tệp, sổ làm việc và trang tính Excel của bạn

Được cung cấp bởi aspose.com & aspose.cloud
Nhập Url Nhập Url
*Bằng cách tải lên các tập tin của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật

Aspose.Cells for .NET Aspose.Cells Bảo vệ Excel

Bảo vệ trang tính của bạn và bảo vệ toàn bộ tệp Excel của bạn một cách tự tin. Đi sâu vào các bước để bảo vệ bằng mật khẩu cho cả tệp Excel và bảng tính, đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu có giá trị của bạn. Khám phá các chiến lược hiệu quả để củng cố trang tính Excel của bạn khỏi bị truy cập trái phép.
  • Bảo vệ XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS
  • Bảo vệ Excel khỏi mọi thiết bị: Windows, Mac, Linux, Android và iOS.
  • Bảo vệ sổ làm việc, đảm bảo mọi nội dung dữ liệu đều được bảo vệ khỏi sự sửa đổi trái phép.
  • Bảo vệ bảng tính, quản lý chi tiết khả năng chỉnh sửa và giữ an toàn cho dữ liệu quan trọng.
  • Để tăng cường bảo mật, bạn cũng có thể đặt mật khẩu tùy chỉnh để cung cấp thêm một lớp mã hóa cho sổ làm việc hoặc trang tính của mình.

Cách bảo vệ tệp Excel bằng ứng dụng Aspose.Cells Protect

  • Tải tệp Excel của bạn lên để bảo vệ.
  • Chọn mức độ bảo vệ.
  • Nhập mật khẩu bảo vệ (tùy chọn).
  • Nhấn nút "BẢO VỆ".
  • Tải xuống tệp được bảo vệ ngay bây giờ hoặc gửi liên kết tải xuống email.

Lưu ý rằng tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này.

Bảo vệ nhanh chóng và dễ dàng

Bảo vệ nhanh chóng và dễ dàng

Tải tệp của bạn lên, chọn mức độ bảo vệ, nhập mật khẩu (tùy chọn) và nhấp vào nút "BẢO VỆ" để nhận tệp được mã hóa sau khi thao tác thành công.

Bảo vệ từ mọi nơi

Bảo vệ từ mọi nơi

Nó hoạt động từ tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Mac, Android và iOS. Tất cả các tập tin được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Không cần cài đặt plugin hoặc phần mềm cho bạn.

Chất lượng bảo vệ

Chất lượng bảo vệ

Được cung cấp bởi Aspose.Cells Tất cả các tệp được xử lý bằng API Aspose, đang được nhiều công ty Fortune 100 trên 114 quốc gia sử dụng.

Các biện pháp bảo vệ được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể bảo vệ các định dạng tệp Excel khác. Xin vui lòng xem danh sách dưới đây.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.