Excel Trình chuyển đổi

Chuyển đổi Excel sang Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, PNG, CSV & HTML, v.v.

Được cung cấp bởi aspose.com & aspose.cloud
Nhập Url Nhập Url
*Bằng cách tải lên các tập tin của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật
Lưu thành

Aspose.Cells for .NET Aspose.Cells chuyển đổi

Ứng dụng miễn phí này cho phép người dùng chuyển đổi định dạng Excel, với tùy chọn lưu kết quả ở các định dạng PDF, DOCX, PPTX, XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLT, ET, ODS, CSV. Ứng dụng có thể chuyển đổi các tệp Excel thành nhiều định dạng khác nhau, bao gồm TSV, HTML, JPG, BMP, PNG, SVG, TIFF, XPS, JSON, XML, SQL, MHTML và Markdown. Nó có thể được sử dụng để chuyển đổi các tệp Excel trực tuyến từ Mac OS, Linux, Android, iOS và hơn thế nữa.
Nếu bạn muốn triển khai tính năng này theo chương trình, vui lòng kiểm tra Tài liệu Aspose.Cells .

Cách chuyển đổi tệp Excel bằng Aspose.Cells Conversion

  • Tải tệp Excel của bạn lên để chuyển đổi.
  • Nhấn nút "CHUYỂN ĐỔI".
  • Tải xuống tệp Excel đã chuyển đổi ngay lập tức hoặc gửi liên kết tải xuống tới email.

Lưu ý rằng tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này.

Chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng

Chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng

Tải lên bảng tính Excel của bạn, chọn loại định dạng lưu và nhấp vào nút "Chuyển đổi". Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống ngay khi tập tin được chuyển đổi.

Chuyển đổi từ mọi nơi

Chuyển đổi từ mọi nơi

Nó hoạt động từ tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Mac, Android và iOS. Tất cả các tập tin được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Không cần cài đặt plugin hoặc phần mềm cho bạn.

Chất lượng chuyển đổi

Chất lượng chuyển đổi

Được cung cấp bởi Aspose.Cells Tất cả các tệp được xử lý bằng API Aspose, đang được nhiều công ty Fortune 100 trên 114 quốc gia sử dụng.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.