Att använda den här appen är ett snabbt och enkelt sätt att få koordinater i NAD83 genom att automatiskt konvertera koordinaterna för alla rumsliga referenssystem (SRS) eller EPSG-kod.
Du behöver inte behöver någon extra programvara eller ens registrering. Allt du behöver göra är att följa några enkla steg.
Vår app stöder många populära SRSs. EPSG-registret innehåller cirka 10 000 objekt och vi lägger ständigt till fler.
basic features

GIS Konvertera Koordinater

 • Denna app konverterar snabbt dina koordinater i några steg och lite tid i alla webbläsare. Du kan välja ingångs - / utgångskoordinatsystemet med hjälp av EPSG-koden2. Vårt EPSG-register innehåller cirka 10 000 artiklar och vi lägger ständigt till fler.
   

NAD83 Nordamerikanska Datum

Det nordamerikanska datumet (NAD) är det horisontella datum som nu används för att definiera det geodetiska nätverket i Nordamerika. Ett datum är en formell beskrivning av jordens form tillsammans med en "ankare" - punkt för koordinatsystemet.

Read More

how to

Hur konvertera till NAD83:

 • Välj Input SRS (standardformatet är WGS84). Välj ett populärt rumsligt referenssystem i listrutan eller välj ett anpassat system för att ange den fungerande EPSG-koden själv.
 • Mata in koordinaterna i ett decimalformat (dd).
 • Klicka på kiltransform kilt för att snabbt konvertera koordinater.
 • Få dina koordinater i NAD83 på skärmen.
 • Klicka på kilopen karta (visas efter konverteringens slut) för att visualisera de konverterade koordinaterna på världskartan.
 • Klicka på xaöppna kartan xa (visas efter konverteringens slut) för att visualisera de konverterade koordinaterna på världskartan.
Features of the Aspose.Gis Transformation free app

Vanliga frågor

 1. Vad är Koordinater omvandlare?

  Koordinatomvandlare är för konvertering mellan koordinatsystem med ett geodetiskt datum. Konverteringsuppgifterna omfattar:
  - Omvandling mellan geodetiska och geocentriska koordinater;
  - Konvertering till en annan typ av kartprojektion.
 2. varför används WGS84 som standardkoordinatsystem i de flesta fall?

  WGS84 är avsedd för global användning. GPS (Global Positioning System) och många andra applikationer använder ellipsoiden och datumet för WGS84 istället för tidigare datum.
 3. Vad är UTM-N31?

  Utm (Universal Transverse Mercator) är ett koordinatsystem som är baserat på WGS84 ellipsoid. UTM-systemet delar upp jorden i 60 zoner, vardera 6 JJ longitud i bredd. Nätzonerna UTM 31N till 37N skiljer sig från standardzonen för norra halvklotet, delvis för att rymma den södra halvan av Konungariket Norge.
 4. 🌐 vilken webbläsare rekommenderas för Koordinater omvandlare?

  Alla du redan har installerat. Den körs med vilken webbläsare som helst på vilken enhet som helst.
 5. varför kan jag se kartknappen på skärmen?

  Det visas efter avslutad konverteringsprocess.

Andra Populära Koordinater Konvertering

Du kan också konvertera koordinater med många andra rumsliga referenser. Se den populära listan nedan.

Version: 23.48.1
(Utgivningsnoteringar)
}