Konwertuj LAT LONG na MERCATOR


To narzędzie jest darmowym konwerterem online LAT LONG na MERCATOR, aby uzyskać współrzędne MERCATOR z LAT LONG z profesjonalną jakością i dużą prędkością.

Free Online professional LAT LONG do MERCATOR konwersja


Najwyższa jakość konwersji online LAT LONG do MERCATOR jest łatwa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Spróbuj teraz przekonwertować LAT LONG na MERCATOR online. Rejestracja nie jest wymagana. Jest w 100% darmowy.

Łatwo Konwertuj LAT LONG na MERCATOR z dużą prędkością


Konwersja z LAT LONG na MERCATOR jest naprawdę szybka i łatwa. Aby uzyskać LAT LONG do MERCATOR, wprowadź współrzędne w formacie LAT LONG w polach, a następnie kliknij przycisk Konwertuj. Twoje współrzędne LAT LONG zamieniają się w MERCATOR mniej niż minutę.

Nasza Platforma


Ta bezpłatna aplikacja do konwersji online jest dostarczana przez Aspose.Gis. Umożliwiamy dostęp i manipulowanie informacjami geograficznymi z wektorowych formatów danych geoprzestrzennych. API obsługuje odczyt, zapis i konwersję najpopularniejszych formatów plików GIS, takich jak Shapefile, GeoJSON, FileGDB, KML i OSM XML, a także renderowanie mapy z obsługiwanych formatów do SVG.
basic features

GIS Konwertuj Współrzędne

 • Ta aplikacja szybko konwertuje współrzędne w kilku krokach i mało czasu w dowolnej przeglądarce. Możesz wybrać układ współrzędnych wejścia/wyjścia za pomocą kodu EPSG2. Nasz rejestr EPSG zawiera około 10 000 pozycji i stale dodajemy kolejne.
   

LAT LONG Układ współrzędnych geograficznych

Za układ współrzędnych geograficznych (GCS) to układ współrzędnych związany z pozycjami na Ziemi (położenie geograficzne).

Read More

MERCATOR Projekcja Mercatora

Plik projekcja Mercatora jest cylindryczny rzut mapy przedstawiony przez Flamandzki geograf i kartograf Gerardus Mercator w 1569 roku. Stała się standardową projekcją mapy do nawigacji, ponieważ jest wyjątkowa w reprezentowaniu północy jako góry i południa jako dołu wszędzie, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych kierunków i kształtów.

Read More

how to

Jak korzystać z konwertera współrzędnych:

 • Wybierz wejście SRS (domyślny format to WGS843). Wybierz popularny system odniesienia Przestrzennego z listy rozwijanej lub wybierz system Niestandardowy, aby samodzielnie wprowadzić działający kod EPSG.
   
 • Wprowadź współrzędne w formacie stopni dziesiętnych (DD)4.
   
 • Wybierz Wyjście SRS (domyślny format to UTM †" N31). Możesz także wybrać jeden z popularnych SRS za pomocą listy rozwijanej lub wybrać niestandardowy system, aby samodzielnie wprowadzić działający kod EPSG.
 • Kliknij в вconvertв to, aby szybko przekonwertować współrzędne.
 • Pod koniec procesu konwersji przekonwertowane współrzędne w wybranych SRS są wyświetlane na ekranie.
 • Kliknij przycisk "Otwórz mapę" (pojawia się po zakończeniu konwersji), aby zwizualizować przekonwertowane współrzędne na mapie świata.
Features of the Aspose.Gis Transformation free app

FAQ

 1. Co To jest konwerter współrzędnych?

  Konwerter współrzędnych służy do konwersji między układami współrzędnych z jednym punktem odniesienia geodezyjnego. Zadania konwersji obejmują:
  - Konwersja między współrzędnymi geodezyjnymi i geocentrycznymi;
  - Konwersja do innego rodzaju projekcji mapy.
 2. dlaczego w większości przypadków WGS84 jest używany jako standardowy układ współrzędnych?

  WGS84 jest przeznaczony do użytku globalnego. GPS (Global Positioning System) i wiele innych aplikacji wykorzystuje elipsoidę i punkt odniesienia WGS84 zamiast wcześniejszego punktu odniesienia.
 3. Co to jest UTM-N31?

  UTM (Universal Transverse Mercator) to układ współrzędnych oparty na elipsoidzie WGS84. System UTM dzieli ziemię na 60 stref, każda o szerokości 6° długości geograficznej. Strefy siatki UTM 31N do 37N różnią się od strefy standardowej dla półkuli północnej, częściowo przystosowując się do południowej połowy Królestwa Norwegii.
 4. 🌐 która przeglądarka jest zalecana do konwertera współrzędnych?

  Każdy, który już zainstalowałeś. Działa z dowolną przeglądarką na dowolnym urządzeniu.
 5. dlaczego nie widzę przycisku mapy na ekranie?

  Pojawia się po zakończeniu procesu konwersji.

Inne Popularne Konwersja Współrzędnych

Możesz także konwertować współrzędne za pomocą wielu innych odniesień przestrzennych. Zobacz popularną listę poniżej.

Wersja: 23.48.1
(Informacje o wydaniu)
}