Wypróbuj Parser i konwerter współrzędnych geograficznych, aplikację internetową przeznaczoną do manipulacji współrzędnymi w różnych formatach. Wyposażony do obsługi zarówno radianów, jak i stopni, aplikacja posiada intuicyjny interfejs, który dostosowuje się do urządzeń i systemów operacyjnych. Ta aplikacja zapewnia następujące funkcje:
 1. Parsowanie1 współrzędne z ciągu symboli bez określania formatu;
 2. Konwertowanie współrzędne od
  • DD2: 34.05668, -117.1957
  • DMS3: 34В°03'24.073 -117В°11'44.634
  • DDM4: 34В°14.04', 34В°27.24'
  • 6-znak GeoRef5: GJPJ342171
  • 8-znak GeoRef5: GJPJ34241716
  • USNG6: 38RNP5024920407
  • MGRS7: RHAL29992999
  • Radianów8: 1 rad, 3 rad
  • Radianów8: 1,3 rad
  Należy pamiętać, że wprowadzone współrzędne powinny być utrzymywane w dokładnym formacie znaku, jak pokazano w powyższych przykładach.
  do popularnych formatów:
  • DDM
  • DD
  • DMS
  • MGRS
  • USNG
  • GeoRef
 3. Wizualizacja przekonwertowane wyniki na interaktywnej Mapa Świata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Równik jest podzielony na 360 równych części, z których każda odpowiada 1 stopniowi, co odpowiada około 111,32 kilometrowi. Każdy stopień ma 60 minut, a każda minuta ma 60 sekund. W konsekwencji 1 minuta to 1,85 km, a 1 sekunda to 0,0309 km.

Aby uprościć konwersję, rozważ te funkcje skali współrzędnych:
 • Szerokość geograficzna: -90 do 90
 • Długość geograficzna: -180 do 180
 • Stopnie: do 6 miejsc po przecinku.
 • Stopnie (od 0 do 89, od 0 do 179) jako liczby całkowite
 • Minuty i sekundy: od 0 do 59.9999, do 4 miejsc po przecinku
 • Stopnie (0-59) i minuty (od 0 do 59) jako liczby całkowite i sekundy (od 0 do 59,9999) do 4 miejsc po przecinku.


Nasza aplikacja obsługuje radiany, oferując usprawnione przetwarzanie pomiarów kątowych.

1 radian jest w przybliżeniu równy 57,2958 stopni. Radiany mogą mieć wartości dziesiętne, często zaokrągla się je do rozsądnej liczby miejsc dziesiętnych dla jasności i dokładności. Aby przeliczyć radiany na stopnie, użyj wzoru: stopnie = radiany Г— 180 / ПЂ.

Nasza aplikacja działa z dowolnej przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Wszystkie procesy działają na naszych serwerach, więc nie ma potrzeby rejestracji ani instalowania żadnego oprogramowania.
Nasza aplikacja to wirtualny instrument zasilany przez Aspose.GIS. Wszystkie pliki są przetwarzane za pomocą Aspose.API, które są przydatne dla programistów do pracy (czytanie, pisanie i konwertowanie) z najpopularniejszymi formatami plików GIS i zawierają świetną dokumentację, wyraźne próbki kodu i zespół wsparcia dla wszystkich programistów.
basic features

GIS Geo Współrzędne Parser i konwerter

 • Dokładne analizowanie ciągów współrzędnych geograficznych.
 • Automatyczne wykrywanie szerokości i długości geograficznej podczas analizowania.
 • Wizualizacja wyników na Mapa świata.
 • Szybka konwersja z DD, DMS, DDM, GEOREF, USNG, MGRS, radianów.
 • Szybka konwersja do DD, DMS, DDM, GEOREF, USNG, MGRS.
how to

Jak konwertować i analizować współrzędne?

 • Wprowadź współrzędne w dowolnym obsługiwanym formacie zgodnie z jego specyfikacją;
 • Wybierz Format do konwersji (domyślnie: stopnie dziesiętne);
 • Kliknij Konwertuj aby wykonać proces konwersji;
 • Wynikowe współrzędne zostaną wyświetlone w Wynik okno;
 • Po konwersji kliknij Otwórz mapę, aby zwizualizować współrzędne na Mapa świata.
Features of the Aspose.Gis Coordinates free app

FAQ

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć, przechodząc do Coordinates

 1. czy konieczne jest określenie formatu parsowania dla ciągów współrzędnych?

  Nasza aplikacja automatycznie wyodrębnia informacje o współrzędnych z ciągów wejściowych.
 2. Czy muszę określić format podczas konwersji na GEOREF?

  Nie, wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić współrzędne w dowolnym obsługiwanym formacie do odpowiednich pól i wybrać format wyjściowy.
 3. 📁 kompatybilny z urządzeniami mobilnymi?

  Tak, aplikacja jest kompatybilna z dowolnym urządzeniem.
 4. 💻 jak długo trwa proces konwersji?

  Aplikacja natychmiast wykona proces konwersji i wyświetli wyniki.
 5. 🌐 czy przekonwertowane współrzędne są dokładne?

  Chociaż konwersje są na ogół dokładne, należy zauważyć, że mogą wystąpić niewielkie niedokładności ze względu na charakter liczb dziesiętnych. Chociaż różnice te są zazwyczaj niewielkie i mają ograniczony wpływ w większości przypadków użycia, Aby zwiększyć dokładność, możesz odwrócić konwersję lub wybrać popularne formaty, takie jak DD, DMS i DDM, lub mniej popularne formaty, takie jak GEOREF, USNG lub MGRS.

Inne obsługiwane konwersje współrzędnych i parsowanie

Możesz także konwertować współrzędne za pomocą wielu innych odniesień przestrzennych. Zobacz popularną listę poniżej.

Wersja: 23.48.1
(Informacje o wydaniu)