Reverse Excel

Đảo ngược các tệp Excel từ mọi thiết bị và trình duyệt

Được cung cấp bởi aspose.com & aspose.cloud
Nhập Url Nhập Url
*Bằng cách tải lên các tập tin của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật
Lưu thành

Aspose.Cells for .NET Aspose.Cells Excel Reverse

Cách reverse excel

  • Tải lên tệp Excel của bạn.
  • Nhấn nút "Đảo ngược".
  • Tải xuống tệp đã xử lý ngay lập tức hoặc gửi liên kết tải xuống tới email.

Lưu ý rằng tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này.

Đảo ngược nhanh chóng và dễ dàng

Đảo ngược nhanh chóng và dễ dàng

Tải lên bảng tính Excel của bạn và nhấp vào nút "Đảo ngược". Bạn sẽ nhận được file có kết quả đảo ngược ngay khi thực hiện thao tác.

Đảo ngược từ mọi nơi

Đảo ngược từ mọi nơi

Nó hoạt động từ tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Mac, Android và iOS. Tất cả các tập tin được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Không cần cài đặt plugin hoặc phần mềm cho bạn.

Chất lượng ngược

Chất lượng ngược

Được cung cấp bởi Aspose.Cells . Tất cả các tệp được xử lý bằng API Aspose, đang được nhiều công ty Fortune 100 trên 114 quốc gia sử dụng.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.