Bộ chuyển đổi PNG sang XLS

Chuyển đổi PNG thành XLS trực tuyến miễn phí.

cung cấp bởi aspose.com & aspose.cloud
Nhập url Nhập url
*Bằng cách tải lên tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với chúng tôi Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật
Lưu thành
Bộ chuyển đổi phổ biến: PNG to PPT PNG to XLT PNG to XLSM PNG to XPS PNG to XLS

Aspose.Cells for .NET Aspose.Cells Excel Conversion

Đây là một ứng dụng miễn phí để chuyển đổi định dạng Png to Xls, bạn cũng có thể lưu kết quả thành PDF, DOCX, PPTX, XLS, XLSX, XLSM, XLSB, XLT, ET, ODS, CSV, TSV, HTML, JPG, BMP, PNG , SVG, TIFF, XPS, JSON, XML, SQL, MHTML và Markdown.Chuyển đổi Excel trực tuyến từ Mac OS, Linux, Android, iOS và mọi nơi.
Nếu bạn muốn triển khai tính năng này theo chương trình, vui lòng kiểm tra Tài liệu Aspose.Cells .
  • Chuyển thành PNG
  • Lưu vào định dạng mong muốn: PDF, XLS, XLSX, DOCX, PPTX, XLSM, XLSB, XLT, XLTX, XLTM, ODS, OTS, CSV, TSV, HTML, JPG, BMP, PNG, WEBP, SVG, TIFF, XPS, MHTML, MD, JSON, XML, ZIP, SQL, TXT, ET, TABDELIMITED, FODS, SXC
  • Cách nhanh chóng để chuyển đổi nhiều tệp bảng tính Excel
  • Dễ dàng lưu tài liệu dưới dạng pdf, hình ảnh hoặc html
  • Chuyển đổi bảng tính OpenDocument
  • Tải lên tối đa 10 tệp và chuyển đổi chúng đồng thời

Cách chuyển đổi PNG to XLS tệp bằng Aspose.Cells Conversion

  • Tải lên các tệp PNG của bạn để chuyển đổi.
  • Chỉ định các tùy chọn chuyển đổi OCR.
  • Nhấn nút "CHUYỂN ĐỔI".
  • Tải xuống các tệp XLS đã chuyển đổi ngay lập tức hoặc gửi liên kết tải xuống tới email.

Lưu ý rằng tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này.

Chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng

Chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng

Tải lên tệp PNG của bạn, chọn loại định dạng lưu và nhấp vào nút "Chuyển đổi". Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống ngay sau khi tệp được chuyển đổi.

Chuyển đổi từ mọi nơi

Chuyển đổi từ mọi nơi

Nó hoạt động từ tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Mac, Android và iOS. Tất cả các tệp được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Không cần cài đặt plugin hoặc phần mềm cho bạn.

Chất lượng chuyển đổi

Chất lượng chuyển đổi

cung cấp bởi Aspose.Cells . Tất cả các tệp được xử lý bằng API Aspose, đang được nhiều công ty trong danh sách Fortune 100 trên 114 quốc gia sử dụng.

Chuyển đổi được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi thành nhiều định dạng tệp khác. Xin vui lòng xem danh sách đầy đủ dưới đây.

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. All Rights Reserved.