با استفاده از RegEx کلمات با الگو را در اسناد RegEx

بدون باز کردن سند، اسناد کلمات را جستجو کنید

طراحی شده توسط aspose.com و aspose.cloud

با بارگذاری پرونده های خود یا استفاده از خدمات ما، با شرایط خدماتو خط مشی رازداری ما موافقت می کنید
5%

خواندن، تبدیل، ادغام، تقسیم اسناد

Search Aspose Words

  • جستجو کردن TXT, OTT, ODT, DOT, DOCM, DOTX, DOC, PDF, DOCX
  • با بیان منظم جستجو کنید
  • در چندین پرونده جستجو کنید
  • برای جایگزینی متن می توانید از Aspose Words

چگونه متن را در یک سند جستجو کنیم

  1. برای جستجوی متن در داخل، فایل ها پرونده را بارگذاری کنید.
  2. یک عبارت منظم را مشخص کنید و دکمه SEARCH را برای جستجو در فایل ها فشار دهید.
  3. برای مشاهده فوری یا ارسال پیوند به ایمیل، جستجو را در فایل ها
  4. پرونده های خروجی پس از 24 ساعت از سرورهای ما حذف می شوندو لینک های بارگیری متوقف می شوند.