Artykuł LaTeX

Twórz i edytuj artykuły LaTeX online

Powered by aspose.com and aspose.cloud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
By uploading your files or using our service you agree with our Terms of Service and Privacy Policy

Aspose.TeXAspose.TeX Web Applications

LaTeX artykuł edytor online może być pomocnym narzędziem, gdy trzeba pracować na papierach, artykuły, prace semestralne itp Gdy potrzebujesz zaawansowanych funkcji składu, takich jak równania, formuły i grafiki, które nie są dostępne w MS Word, LaTeX jest lepszym rozwiązaniem. Korzystanie z internetowego edytora artykułów LaTeX eliminuje konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania i pakietów na urządzeniu.

Oto taki edytor. Jest to rozwiązanie WYSIWYG (What You See Is What You Get), które pozwala tworzyć i edytować artykuły online, na dowolnej platformie, w tym Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS i innych. Możesz zaprojektować papier przy użyciu różnych typów bloków, takich jak wspólne akapity, listy i tabele, i uporządkować je w dowolnej kolejności. Można także zmieniać style tekstu i wyrównanie, wstawiać hiperłącza i formuły matematyczne. Edytor umożliwia również zaprojektowanie struktury artykułu, w tym tytuł, streszczenie, spis treści, część, sekcja, podsekcja, i podrozdział. Mówiąc prościej, jest to szablon artykułu LaTeX, który pozwala łatwo i szybko pisać artykuły o dowolnej złożoności. Może być używany jako szablon do pracy w czasopiśmie, pracy naukowej, pracy naukowej, raportu itp.

Jeśli chcesz utworzyć prosty dokument do składu za pomocą procesora LaTeX lub do dystrybucji jako plik LaTeX, ta aplikacja online jest dla Ciebie najlepszą opcją.

 • Twórz i edytuj artykuły LaTeX online.
 • Może być używany jako szablon LaTeX dla artykułów czasopism.
 • Użyj dostępnych węzłów struktury dokumentu, typów bloków i operacji modyfikacji.
 • Dostosuj wygląd dokumentu za pomocą wyrównania tekstu, stylów czcionek lub kolejności bloków.
 • Łatwy w użyciu szablon papieru naukowego LaTeX.

Jak zrobić artykuł LaTeX online

 • W razie potrzeby wybierz inny format strony z menu po lewej stronie.
 • Aby rozpocząć pracę z artykułem, kliknij przycisk Artykuł w lewym górnym rogu.
 • Następnie kliknij krzyżyk i wybierz potrzebny element artykułu.
 • Teraz element pojawił się w prawym oknie i jest gotowy do edycji. UWAGA: Znaki inne niż łaciński nie są jeszcze obsługiwane.
 • Utwórz strukturę artykułu za pomocą paska narzędzi panelu struktury w węźle (kliknij lewym przyciskiem myszy lub stuknij w telefonie komórkowym): dodaj nowy węzeł struktury, usuń węzeł, przesuń węzeł do tyłu lub do przodu do innej poprawnej pozycji, jeśli jest dostępna. W miarę zmiany struktury węzły wymagające numeracji zostaną automatycznie zmienione.
 • Niektóre typy węzłów (takie jak część, sekcja, podsekcja i podsekcja) będą wymagały wpisania nagłówka.
 • Aby dodać inną treść, dodaj element Abstract do artykułu. Po kliknięciu w oknie pojawi się krzyż. Pozwala wybrać rodzaj treści, którą chcesz dodać.
 • Po zakończeniu pracy nad artykułem kliknij przycisk Generuj LaTeX.
 • Pobierz plik wyniku za chwilę.

FAQ

 • Co to jest artykuł LaTeX?Jest to tak zwana klasa dokumentu LaTeX (tj. rozszerzenie makro), która ma być najbardziej odpowiednia do tworzenia dokumentu, który ma strukturę artykułu.
 • Do czego służy ta aplikacja?Ta aplikacja została stworzona do tworzenia artykułów o dowolnej złożoności za pomocą LaTeX. Działa jako szablon do pracy w czasopiśmie, artykuł naukowy, artykuł akademicki, raport, itp.
 • Jak zrobić dokument artykułu LaTeX?Najpierw musisz utworzyć model artykułu za pomocą węzłów struktury i bloków. Dostępne węzły struktury to tytuł, abstrakcyjny, część, przekrój, podsekcja, podsekcja, i spis treści. Dostępne typy bloków to wspólne akapity, listy, tabele itp. Następnie kliknij przycisk Generuj LaTeX. Wynik jest gotowy za chwilę.
 • Jak skonfigurować format strony dla dokumentu artykułu LaTeX?Możesz wybrać jeden z predefiniowanych formatów stron w polu kombi „Format strony”. Zobaczysz zmiany w panelu edytora. Następnie można dostosować poszczególne wskaźniki (marginesy, szerokość zawartości i wysokość zawartości), przeciągając paski połączeń na regułach poziomych i pionowych.
 • Szybkie i łatwe tworzenie i edycja artykułów LaTeX

  Skonstruuj model artykułu i kliknij przycisk Generuj LaTeX. Wkrótce zobaczysz link do wyniku.
 • Twórz i edytuj artykuły LaTeX z dowolnego miejsca

  Dostępne na dowolnej platformie, w tym Windows, Mac, Android i iOS. Nie jest wymagana instalacja wtyczki ani oprogramowania.
 • LaTeX Jakość artykułu

  Aplikacja działa przy użyciu interfejsów API Asposee, z których korzysta wiele firm z listy Fortune 100 w 114 krajach.
© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.