Định dạng tệp PUB khá phổ biến. Bất kỳ tệp Microsoft Publisher nào cũng có thể bao gồm các loại dữ liệu khác nhau như hình ảnh, văn bản, đồ họa. Đó là lý do tại sao định dạng được lan truyền tốt trong việc tạo tờ rơi, tài liệu quảng cáo, bưu thiếp, vv

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các ứng dụng để quản lý tài liệu với phần mở rộng tệp nhà xuất bản mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm máy tính để bàn hoặc web bổ sung nào. Để chuyển đổi và xem các tệp định dạng PUB, bạn sẽ chỉ cần một trình duyệt web. Các ứng dụng này thực sự nhanh chóng và dễ sử dụng.

Trong trường hợp bạn cần quản lý tệp PUB lập trình học chương Tài liệu

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. All Rights Reserved.