PUB filformatet är ganska populärt. Alla Microsoft Publisher-filer kan innehålla olika typer av data som bilder, texter, grafik. Det är därför formatet är väl spridd när det gäller att skapa flygblad, broschyrer, vykort etc.

Här hittar du program för att hantera dokument med utgivarfiltillägg utan att installera någon extra skrivbords- eller webbprogramvara. För att konvertera och visa PUB-formatfiler behöver du bara en webbläsare. Dessa applikationer är väldigt snabba och enkla att använda.

Om du behöver hantera PUB-filer programmatiskt lär du dig kapitlet Dokumentation

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. All Rights Reserved.