EPSG 2139 kód: pochopení datové sady geodetických parametrů


Při práci s geoprostorovými daty je nezbytné mít standardizovaný systém pro odkazování a reprezentaci míst na zemském povrchu. Kódy EPSG (European Petroleum Survey Group) jsou populární datovou sadou geodetických parametrů, která definuje souřadnicové systémy, vztažné body, projekce a další geodetické parametry. Tyto kódy zajišťují interoperabilitu a přesnost geoprostorových aplikací a výměny dat.

Datová sada EPSG je udržována a pravidelně aktualizována IOGP (Mezinárodní Asociace producentů ropy a zemního plynu) a IAG (Mezinárodní asociace geodézie). Obsahuje bohatou sbírku CRSs (Coordinate Reference Systems), které určují a měří souřadnice na zemském povrchu.

Každý kód EPSG odpovídá konkrétnímu CRS a poskytuje podrobné informace o jeho vlastnostech, včetně vztažného bodu, elipsoidu, projekční metody, měrných jednotek a parametrů transformace souřadnic. Kód EPSG 2139 zajišťuje konzistentní definice a odkazování souřadnicových systémů napříč různými softwarovými nástroji, databázemi a aplikacemi. Poskytují standardizovaný rámec pro výměnu geoprostorových dat, usnadňují bezproblémovou interoperabilitu a přesnou prostorovou analýzu.

Vlastnosti a možnosti kódu EPSG 2139


Kód EPSG 2139 nabízí následující funkce a možnosti, které zlepšují správu a analýzu geoprostorových dat:
 • Standardizace CRS: kód EPSG 2139 vytvořte standardizovaný systém pro odkazování a reprezentaci souřadnicových systémů, který zajistí konzistenci a přesnost analýzy prostorových dat mezi různými softwarovými aplikacemi.
 • Převod souřadnic: kód EPSG 2139 poskytuje bezproblémový převod souřadnic mezi různými CRSs, což umožňuje integraci dat z více zdrojů nebo analýzu v různých souřadnicových systémech.
 • Komplexní databáze a vyhledávač: online zdroje, jako je EPSG.io webové a geoprostorové knihovny poskytují rozsáhlé databáze a vyhledávací nástroje k vyhledání a načtení kódu EPSG 2139 na základě konkrétních umístění nebo atributů CRS, což zjednodušuje identifikaci vhodných CRS.
 • Kompatibilita se softwarem GIS: většina softwarových aplikací GIS podporuje kód EPSG 2139, což uživatelům umožňuje vybrat vhodné CRS pro jejich data a zajistit snadnou integraci a interoperabilitu napříč platformami.
 • Vyhledávací tabulky a databáze: geoprostorové softwarové aplikace často poskytují vyhledávací tabulky nebo databáze, které zjednodušují vyhledávání EPSG 2139 kód pro konkrétní souřadnicové systémy, což zvyšuje efektivitu a přesnost správy a analýzy prostorových dat.

Výhody a aplikace EPSG 2139 kód


Kód EPSG 2139 nabízí několik výhod a nachází aplikace v různých geoprostorových polích:
 • Přesné geoprostorové umístění: kód EPSG 2139 umožňuje přesnou navigaci, kartografii a průzkum tím, že zajišťuje přesné umístění na zemském povrchu.
 • Sdílení a interoperabilita dat: kód EPSG 2139 usnadňuje spolupráci a analýzu tím, že umožňuje sdílení a interoperabilitu dat napříč různými softwarovými platformami a projekty.
 • Společný jazyk pro souřadnicové systémy: kód EPSG 2139 poskytuje standardizovaný jazyk pro bezproblémovou práci s různými datovými sadami a zajišťuje konzistentní interpretaci a reprezentaci souřadnicových systémů.
 • Globální uznání a přijetí: široce podporovaný geoprostorovým softwarem a zdroji dat, kód EPSG 2139 zajišťuje kompatibilitu a bezproblémovou integraci geoprostorových dat mezi různými aplikacemi.
 • Správa a analýza geoprostorových dat: kód EPSG 2139 standardizuje souřadnicové systémy a zajišťuje přesnou interpretaci a zobrazení geografických dat v aplikacích mapování a GIS.
 • Integrace dat: kód EPSG 2139 umožňuje bezproblémovou spolupráci, zajišťuje konzistentní výsledky a efektivní výměnu dat napříč projekty a organizacemi.

Budoucnost


Jak se geoprostorová data stále vyvíjejí, kód EPSG 2139 bude pro dosažení interoperability a standardizace důležitější. Databáze EPSG se rozšiřuje o nejnovější a technologicky nejpokročilejší souřadnicové referenční systémy. Vzhledem k tomu, že se geoprostorové aplikace stávají odlišnějšími a propojenějšími, kód EPSG 2139 zůstane základní součástí umožňující efektivní výměnu dat, přesnou analýzu a bezproblémovou spolupráci.

Stručně řečeno, kód EPSG 2139 poskytuje standardizovaný a spolehlivý rámec pro odkazování a definování souřadnicových systémů v geoprostorových datech. Usnadňují interoperabilitu, zlepšují sdílení dat a zajišťují přesnou prostorovou analýzu. Pochopením a použitím kódu EPSG 2139 mohou profesionálové GIS, kartografičtí nadšenci a kdokoli, kdo pracuje s geoprostorovými daty, odemknout plný potenciál svých dat a podpořit bezproblémovou spolupráci mezi různými aplikacemi a projekty.
basic features

GIS Reference SRS

 • Aplikace funguje na všech zařízeních bez nutnosti dalšího softwaru a bez žádosti o registraci.
 • Vše, co potřebujete, je jen kód EPSG (můžete získat jeden v naší klikací knihovně EPSG posouváním dolů po stránce) a trochu času.
how to

Jak používat knihovnu EPSG (2139 kód)

 • Přejděte dolů na tlačítko"Knihovna EPSG"
 • Stisknutím “EPSG libraryвђќ zobrazíte klikací seznam kódů.
 • Ze seznamu klikněte na kód, který vás zajímá.
 • Okamžitě získejte informace o SRS na displeji.
Features of the Aspose.Gis Epsg free app

DOTAZ

 1. co je Kód EPSG?

  EPSG kód je 4вЂ"5místné číslo, které představuje definice souřadnicového referenčního systému.
 2. kde získat kódy EPSG?

  Naše knihovna má široký výběr EPSG kódů. Přejděte dolů do dolní části stránky a klikněte na "Knihovna EPSG".
 3. 💻 jak dlouho bude trvat, než získáte všechny informace o SRS?

  Aplikace okamžitě najde informace a zobrazí výsledky na obrazovce.
 4. 🌐 funguje aplikace na mém telefonu?

  Ano. Aplikace funguje na obou telefonech (IOS, Android atd.) a stacionární platformy (Windows, Mac, Linux atd.).
Verze: 23.44.1
(Poznámka)