Aspose.ZIPAspose.ZIP Web Applications

Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto nigdy nie musiał pracować z archiwami lub skompresowanymi plikami. Są one bardzo pomocne, gdy trzeba zaoszczędzić miejsce na urządzeniu lub wysyłać duże ilości danych za pośrednictwem poczty e-mail lub komunikatora. Archiwum może zawierać pojedynczy plik, folder, a nawet katalog. Dodając zestawy danych w jednym archiwum, upewnisz się, że wszystkie zostaną przesłane w tym samym czasie i żaden z nich nie zostanie utracony.

Najpopularniejszym formatem archiwum jest archiwum ZIP. Popularne jest to, że pojawił się nawet angielski czasownik do zip, ma znaczenie kompresji pliku lub utworzenia archiwum. Kompresja zip jest obsługiwana przez dużą liczbę narzędzi programowych.

Tutaj oferujemy aplikacje do manipulowania skompresowanymi plikami i folderami. Za pomocą tych aplikacji internetowych można zip pliki lub foldery, rozpakowywać, scalać lub konwertować archiwa bez instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze. Współpracuje z kompresją ZIP, 7ZIP, TAR, TAR.GZ i TAR.BZ2

Jeśli funkcjonalność uzyskana z tego zestawu aplikacji jest czymś, co chcesz dodać do rozwiązania, zapoznaj się z rozdziałem Dokumentacja.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.