Ở đây bạn sẽ tìm thấy một tập hợp các ứng dụng để làm việc với các định dạng tệp XPS, EPS và PS bố cục trang. Bạn có thể xem trước các tài liệu với các tiện ích mở rộng này trực tuyến hoặc chuyển đổi chúng ở định dạng phù hợp hơn cho dự án của bạn. Bạn cũng có thể ký tài liệu XPS của mình bằng chữ ký số.

Chỉnh sửa các tệp PS, XPS và eps giờ đây thực sự dễ dàng và nhanh chóng với các ứng dụng của chúng tôi. Chỉ cần mở tệp và làm theo hướng dẫn rõ ràng.

Chức năng của các ứng dụng có thể dễ dàng tích hợp vào bất kỳ ứng dụng nào hoặc đó là ứng dụng Web ASP.NET hoặc Ứng dụng Windows. Để tìm hiểu thêm về nó, hãy kiểm tra chương Tài liệu.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. All Rights Reserved.