Trình xem XBRL Trực tuyến Miễn phí

Trình xem Xbrl iXBRL trực tuyến miễn phí

Powered by aspose.com and aspose.cloud
*Bằng cách tải lên các tệp của bạn hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ Chính sách bảo mật .

AbaConversion Viewer Conversion Validation
Chia sẻ trên facebook
Chia sẽ trên Twitter
Chia sẻ trên LinkedIn
Xem các ứng dụng khác
Hãy thử API đám mây của chúng tôi
Xem mã nguồn
Để lại phản hồi
Đánh dấu ứng dụng này

Aspose.Finance for .NET Aspose.Finance xbrl Viewer

Aspose xbrl viewer là một ứng dụng miễn phí để xem xbrl. Xem xbrl trực tuyến từ Mac OS, Linux, Android, IOS và mọi nơi.

XBRL Extensible Business Reporting Language

XBRL is a freely available and global framework for exchanging business information. XBRL allows the expression of semantic meaning commonly required in business reporting. The language is XML-based. XBRL is a standards-based way to communicate and exchange business information between business systems. These communications are defined by metadata set out in taxonomies, which capture the definition of individual reporting concepts as well as the relationships between concepts and other semantic meaning. Information being communicated or exchanged is provided within an XBRL instance.

Read More
HowTo

Cách xem tệp xbrl

  • Nhấp vào bên trong khu vực thả tệp để tải lên tệp xbrl hoặc kéo và thả tệp xbrl.
  • Tệp xbrl của bạn sẽ được tự động hiển thị để bạn xem ngay lập tức.
  • Tải xuống tệp xbrl ở định dạng gốc, hình ảnh hoặc PDF.
  • Xem và điều hướng giữa các trang.
  • Đặt phóng to hoặc thu nhỏ chế độ xem trang.
Trình xem nhanh chóng và dễ dàng

Trình xem nhanh chóng và dễ dàng

Tải lên tài liệu của bạn và bạn sẽ được chuyển hướng đến ứng dụng Viewer với trải nghiệm người dùng tuyệt vời và nhiều tính năng khác.

Xem từ mọi nơi

Xem từ mọi nơi

Nó hoạt động trên tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Mac, Android và iOS. Tất cả các tệp được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Không cần cài đặt plugin hoặc phần mềm cho bạn.

Chất lượng người xem

Chất lượng người xem

Được cung cấp bởi Aspose.Finance. Tất cả các tệp được xử lý bằng API Aspose, đang được sử dụng bởi nhiều công ty trong danh sách Fortune 100 trên 114 quốc gia.

Những người xem được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể xem các định dạng tệp khác. Vui lòng xem danh sách bên dưới.

© Aspose Pty Ltd 2001-2021. All Rights Reserved.