TXT i EPUB

Trosi TXT i EPUB ar-lein am ddim o'ch porwr gwe

Wedi ei bweru gan aspose.com a aspose.cloud

Trwy uwchlwytho'ch ffeiliau neu ddefnyddio ein gwasanaeth rydych chi'n cytuno â'n Telerau Gwasanaeth a'n Polisi Preifatrwydd
Arbedwch fel
TRAWSNEWID

Trosi TXT i EPUB Ar-lein

Mae TXT am ddim i EPUB Converter yn caniatáu ichi allforio TXT i EPUB fformat ar eich dyfais symudol neu gyfrifiadur. Hawdd newid fformat eich llyfrau, llwytho i lawr neu anfon y ffeiliau allbwn yn EPUB fformat i'ch e-bost.

Mae llyfrau electronig mewn fformatau TXT a EPUB yn boblogaidd iawn ar y Rhyngrwyd. Ni fydd yn anodd dod o hyd i, lawrlwytho a darllen ffeiliau TXT ac EPUB mewn unrhyw genre llenyddol. Ond os ydym yn sôn am lyfr penodol a dyfais e-ddarllenydd benodol, yna efallai y bydd y cwestiwn yn fwy cymhleth. Efallai y bydd y fformat TXT am ryw reswm ddim yn addas i chi. Gallai fod yn broblem cydweddoldeb meddalwedd/caledwedd, neu efallai eich bod yn defnyddio sawl ffordd i ddarllen TXT, ffeiliau EPUB gartref, yn y gwaith ac ar y ffordd.

Am ddim TXT i EPUB Converter

Mae ein gwasanaeth ar-lein yn eich helpu i ddatrys mater cydnawsedd amrywiol ddarllenwyr electronig. Llwythwch eich ffeiliau TXT i fyny trwy'r ffurflen sgrin uchod (gallwch lusgo a gollwng ffeiliau), nodwch yr opsiynau trosi TXT i EPUB a chliciwch ar y botwm. Bydd ein trawsnewidydd yn dadansoddi cynnwys y ffeil TXT wreiddiol yn fanwl ac yn ei hail-greu'n gywir ar ffurf EPUB. Mae'r broses drosi fel arfer yn cynnwys llawer o drawsnewidiadau data, felly gall gymryd peth amser os ydych chi'n trosi ffeiliau TXT mawr.

Er mwyn ehangu posibiliadau ein Gwasanaeth Trosi TXT i EPUB Am Ddim, rydym yn gweithio ar gefnogi mwy o fformatau e-lyfrau a ddefnyddir gan Amazon Kindle, Apple, e-Ddarllenwyr Google.

Sut i drosi TXT i EPUB

  1. Llwythwch eich ffeiliau TXT i fyny i'w trosi i EPUB format ar-lein.
  2. Nodwch y paramedrau angenrheidiol ar gyfer trosi TXT i EPUB format.
  3. Cliciwch y botwm i gychwyn y gweithrediad trosi TXT i EPUB.
  4. Dadlwythwch y ffeiliau EPUB a gynhyrchir i'w gweld.
  5. Gallwch anfon dolen i lawrlwytho canlyniad EPUB yn ddiweddarach i'ch e-bost.
TXT i EPUB

Cwestiynau Cyffredin

Sut i drosi TXT i EPUB am ddim?


Defnyddiwch ein Trawsnewidydd TXT i EPUB Ar-lein. Mae'n gyflym, yn gywir, yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn hollol rhad ac am ddim.

Faint o ffeiliau TXT y gallaf eu trosi i EPUB ar y tro?


Gallwch drosi hyd at 10 ffeil TXT ar yr un pryd.

Beth yw'r maint ffeil TXT mwyaf a ganiateir ar gyfer trosi?


Ni ddylai maint pob ffeil TXT fod yn fwy na 10 MB.

Sut alla i gael yr allbwn EPUB?


Ar ddiwedd y broses drosi TXT i EPUB, fe gewch ddolen lawrlwytho. Gallwch lawrlwytho'r canlyniad mewn EPUB format ar unwaith neu anfon dolen i'r post.

Am ba mor hir mae fy ffeiliau'n cael eu storio ar eich gweinyddwyr?


Mae'r holl ffeiliau defnyddwyr yn cael eu storio ar weinyddion Aspose am 24 awr. Ar ôl yr amser hwn, cânt eu dileu yn awtomatig.

Allwch chi warantu diogelwch fy ffeiliau?


Aspose sy'n talu'r sylw uchaf i faterion diogelwch. Gallwch fod yn siŵr bod eich ffeiliau'n cael eu storio ar weinyddion storio diogel a'u hamddiffyn rhag unrhyw fynediad anawdurdodedig.

Pam nad yw'r trosi TXT i EPUB ar unwaith?


Gall gymryd peth amser i drosi ffeiliau TXT mawr i EPUB format gan fod angen ail-amgodio a chywasgu data.

Trosiadau Eraill â Chymorth

Gallwch hefyd drosi Testun i lawer o fformatau ffeil eraill. Gweler y rhestr lawn isod.

Conversion EPUB2PDF TextToSpeech Reader KindleHighlights
Rhannwch ar Facebook
Rhannwch ar Twitter
Rhannwch ar LinkedIn
Gadewch adborth
Llyfrnodwch yr app hon