TEXT i PDF

Trosi TEXT i PDF ar-lein am ddim o'ch porwr gwe

Wedi ei bweru gan aspose.com a aspose.cloud

Trwy uwchlwytho'ch ffeiliau neu ddefnyddio ein gwasanaeth rydych chi'n cytuno â'n Telerau Gwasanaeth a'n Polisi Preifatrwydd
Arbedwch fel
TRAWSNEWID

Trosi TEXT i PDF Ar-lein

Mae TEXT am ddim i PDF Converter yn caniatáu ichi allforio TEXT i fformat PDF ar eich dyfais symudol neu gyfrifiadur. Hawdd newid fformat eich llyfrau, llwytho i lawr neu anfon y ffeiliau allbwn yn fformat PDF i'ch e-bost.

Mae llyfrau electronig mewn fformatau TEXT a PDF yn boblogaidd iawn ar y Rhyngrwyd. Ni fydd yn anodd dod o hyd i, lawrlwytho a darllen ffeiliau TEXT ac PDF mewn unrhyw genre llenyddol. Ond os ydym yn sôn am lyfr penodol a dyfais e-ddarllenydd benodol, yna efallai y bydd y cwestiwn yn fwy cymhleth. Efallai y bydd y fformat TEXT am ryw reswm ddim yn addas i chi. Gallai fod yn broblem cydweddoldeb meddalwedd/caledwedd, neu efallai eich bod yn defnyddio sawl ffordd i ddarllen TEXT, ffeiliau PDF gartref, yn y gwaith ac ar y ffordd.

Am ddim TEXT i PDF Converter

Mae ein gwasanaeth ar-lein yn eich helpu i ddatrys mater cydnawsedd amrywiol ddarllenwyr electronig. Llwythwch eich ffeiliau TEXT i fyny trwy'r ffurflen sgrin uchod (gallwch lusgo a gollwng ffeiliau), nodwch yr opsiynau trosi TEXT i PDF a chliciwch ar y botwm. Bydd ein trawsnewidydd yn dadansoddi cynnwys y ffeil TEXT wreiddiol yn fanwl ac yn ei hail-greu'n gywir ar ffurf PDF. Mae'r broses drosi fel arfer yn cynnwys llawer o drawsnewidiadau data, felly gall gymryd peth amser os ydych chi'n trosi ffeiliau TEXT mawr.

Er mwyn ehangu posibiliadau ein Gwasanaeth Trosi TEXT i PDF Am Ddim, rydym yn gweithio ar gefnogi mwy o fformatau e-lyfrau a ddefnyddir gan Amazon Kindle, Apple, e-Ddarllenwyr Google.

Sut i drosi TEXT i PDF

  1. Llwythwch eich ffeiliau TEXT i fyny i'w trosi i fPDF format ar-lein.
  2. Nodwch y paramedrau angenrheidiol ar gyfer trosi TEXT i fPDF format.
  3. Cliciwch y botwm i gychwyn y gweithrediad trosi TEXT i PDF.
  4. Dadlwythwch y ffeiliau PDF a gynhyrchir i'w gweld.
  5. Gallwch anfon dolen i lawrlwytho canlyniad PDF yn ddiweddarach i'ch e-bost.
TXT i PDF

Cwestiynau Cyffredin

Sut i drosi TEXT i PDF am ddim?


Defnyddiwch ein Trawsnewidydd TEXT i PDF Ar-lein. Mae'n gyflym, yn gywir, yn hawdd i'w ddefnyddio ac yn hollol rhad ac am ddim.

Faint o ffeiliau TEXT y gallaf eu trosi i PDF ar y tro?


Gallwch drosi hyd at 10 ffeil TEXT ar yr un pryd.

Beth yw'r maint ffeil TEXT mwyaf a ganiateir ar gyfer trosi?


Ni ddylai maint pob ffeil TEXT fod yn fwy na 10 MB.

Sut alla i gael yr allbwn PDF?


Ar ddiwedd y broses drosi TEXT i PDF, fe gewch ddolen lawrlwytho. Gallwch lawrlwytho'r canlyniad mewn fPDF format ar unwaith neu anfon dolen i'r post.

Am ba mor hir mae fy ffeiliau'n cael eu storio ar eich gweinyddwyr?


Mae'r holl ffeiliau defnyddwyr yn cael eu storio ar weinyddion Aspose am 24 awr. Ar ôl yr amser hwn, cânt eu dileu yn awtomatig.

Allwch chi warantu diogelwch fy ffeiliau?


Aspose sy'n talu'r sylw uchaf i faterion diogelwch. Gallwch fod yn siŵr bod eich ffeiliau'n cael eu storio ar weinyddion storio diogel a'u hamddiffyn rhag unrhyw fynediad anawdurdodedig.

Pam nad yw'r trosi TEXT i PDF ar unwaith?


Gall gymryd peth amser i drosi ffeiliau TEXT mawr i fPDF format gan fod angen ail-amgodio a chywasgu data.

Trosiadau Eraill â Chymorth

Gallwch hefyd drosi Testun i lawer o fformatau ffeil eraill. Gweler y rhestr lawn isod.

Conversion EPUB2PDF TextToSpeech Reader KindleHighlights
Rhannwch ar Facebook
Rhannwch ar Twitter
Rhannwch ar LinkedIn
Gadewch adborth
Llyfrnodwch yr app hon